Kategori: Startmotors växelkugghjul Replacement for: Bosch
Inre diameter [ mm ] : 10.00, Yttre diameter [ mm ] : 18.96, H. [ mm ] : 10.20, No. of teeth [ qty ] : 13
Kategori: Startmotors växelkugghjul Replacement for: Bosch
Inre diameter [ mm ] : 10.00, Yttre diameter [ mm ] : 18.90, H. [ mm ] : 10.20, No. of teeth [ qty ] : 13
Kategori: Startmotors växelkugghjul Replacement for: Bosch
Inre diameter [ mm ] : 10.00, Yttre diameter [ mm ] : 18.90, H. [ mm ] : 10.20, No. of teeth [ qty ] : 13
Hittades av AS-PL UD41302SGK
Kategori: Startmotors växelkugghjul Replacement for: Bosch
Inre diameter [ mm ] : 12.04, Yttre diameter [ mm ] : 24.40, H. [ mm ] : 14.90, No. of teeth [ qty ] : 15
Hittades av AS-PL UD41127SGK
Kategori: Startmotors växelkugghjul Replacement for: Bosch
Inre diameter [ mm ] : 6.40, Yttre diameter [ mm ] : 19.20, H. [ mm ] : 9.25, No. of teeth [ qty ] : 13
Kategori: Startmotors växelkugghjul Replacement for:
Inre diameter [ mm ] : 5.70, Yttre diameter [ mm ] : 17.40, H. [ mm ] : 8.20, No. of teeth [ qty ] : 13
Hittades av AS-PL UD20234SGK
Kategori: Startmotors växelkugghjul Replacement for:
Inre diameter [ mm ] : 6.00, Yttre diameter [ mm ] : 19.50, H. [ mm ] : 11.00, No. of teeth [ qty ] : 18
Hittades av HITACHI 2114-18101
Kategori: Startmotors växelkugghjul Replacement for: Hitachi
Inre diameter [ mm ] : 10.00, Yttre diameter [ mm ] : 20.00, H. [ mm ] : 8.97, No. of teeth [ qty ] : 15
Kategori: Startmotors växelkugghjul Replacement for: Hitachi
Inre diameter [ mm ] : 15.30, Yttre diameter [ mm ] : 45.30, H. [ mm ] : 16.50, No. of teeth [ qty ] : 32
Kategori: Startmotors växelkugghjul Replacement for:
Inre diameter [ mm ] : 6.00, Yttre diameter [ mm ] : 19.70, H. [ mm ] : 7.20, No. of teeth [ qty ] : 14