Kategori: Startmotors växelkugghjul Replacement for: Bosch
Inre diameter [ mm ] : 9.95, Yttre diameter [ mm ] : 19.30, H. [ mm ] : 10.50, No. of teeth [ qty ] : 13
Kategori: Startmotors växelkugghjul Replacement for: Bosch
Inre diameter [ mm ] : 10.00, Yttre diameter [ mm ] : 18.96, H. [ mm ] : 10.20, No. of teeth [ qty ] : 13
Kategori: Startmotors växelkugghjul Replacement for: Bosch
Inre diameter [ mm ] : 10.00, Yttre diameter [ mm ] : 18.90, No. of teeth [ qty ] : 13
Kategori: Startmotors växelkugghjul Replacement for: Bosch
Inre diameter [ mm ] : 10.00, Yttre diameter [ mm ] : 18.90, No. of teeth [ qty ] : 13
Kategori: Startmotors växelkugghjul Replacement for: Bosch
Inre diameter [ mm ] : 12.04, Yttre diameter [ mm ] : 24.40, H. [ mm ] : 14.90, No. of teeth [ qty ] : 15
Kategori: Startmotors växelkugghjul Replacement for: Bosch
Inre diameter [ mm ] : 6.40, Yttre diameter [ mm ] : 19.20, H. [ mm ] : 9.25, No. of teeth [ qty ] : 13
Kategori: Startmotors växelkugghjul Replacement for:
Inre diameter [ mm ] : 5.70, Yttre diameter [ mm ] : 17.40, H. [ mm ] : 8.20, No. of teeth [ qty ] : 13
Kategori: Startmotors växelkugghjul Replacement for:
Inre diameter [ mm ] : 5.70, Yttre diameter [ mm ] : 17.40, H. [ mm ] : 8.20, No. of teeth [ qty ] : 13
Kategori: Startmotors växelkugghjul Replacement for:
Inre diameter [ mm ] : 5.70, Yttre diameter [ mm ] : 17.40, H. [ mm ] : 8.20, No. of teeth [ qty ] : 13
Kategori: Startmotors växelkugghjul Replacement for:
Inre diameter [ mm ] : 6.00, Yttre diameter [ mm ] : 19.50, H. [ mm ] : 11.00, No. of teeth [ qty ] : 18