Startmotorers band och växel

Antal produkter per sida:
Kategori: Startmotors växel med bendix Replacement for: Briggs Stratton
Antal kuggar [ qty ] : 16, Axel [ mm ] : 10.00, Kuggdrevets diameter [ mm ] : 50.80, O.D.2 [ mm ] : 40.10, Längd [ mm ] : 35.70, L.2 [ mm ] : 25.60, Rotation : ACW
Kategori: Startmotors växelband Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 46.40, Inre diameter [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 69.60, Yttre diameter [ mm ] : 58.60, L. [ mm ] : 38.00, No. of teeth [ qty ] : 37
Kategori: Startmotors växel Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 140.90, Splines [ qty ] : 10
Kategori: Startmotors växel Replacement for: Bosch
Yttre diameter [ mm ] : 85.90, O.D.2 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 143.30, L.2 [ mm ] : 20.00, Splines [ qty ] : 10
Kategori: Startmotors växelband Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 52.70, Inre diameter [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 73.90, Yttre diameter [ mm ] : 65.00, L. [ mm ] : 41.00, No. of teeth [ qty ] : 42
Kategori: Startmotors växelband Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 53.00, O.D.1 [ mm ] : 86.50, L. [ mm ] : 14.00, No. of teeth [ qty ] : 42
Kategori: Startmotors växelband Replacement for: Bosch
Inre diameter [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 69.80, L. [ mm ] : 28.20
Kategori: Startmotors växelband Replacement for: Bosch
Inre diameter [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 74.00, L. [ mm ] : 32.40
Kategori: Startmotors växel Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 144.60, Splines [ qty ] : 10
Kategori: Startmotors växel Replacement for: Bosch
Yttre diameter [ mm ] : 86.00, O.D.2 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 148.00, L.2 [ mm ] : 21.00, No. of teeth [ qty ] : 42, Splines [ qty ] : 10