Kategori: Brickor för startmotors gaffel Replacement for: Delco
O.D. [ mm ] : 15.50, T. [ mm ] : 1.00
Kategori: Brickor för startmotors gaffel Replacement for:
O.D. [ mm ] : 20.90 , T. [ mm ] : 1.00
Kategori: Brickor för startmotors gaffel Replacement for:
O.D. [ mm ] : 26.00 , O.D. 1 [ mm ] : 20.00 , T. [ mm ] : 3.40
Kategori: Brickor för startmotors gaffel Replacement for:
I.D. [ mm ] : 6.50 , O.D. [ mm ] : 23.10 , T. [ mm ] : 4.50
Kategori: Brickor för startmotors gaffel Replacement for:
I.D. [ mm ] : 8.50, O.D. [ mm ] : 14.20, T. [ mm ] : 2.50
Kategori: Brickor för startmotors gaffel Replacement for:
I.D. [ mm ] : 8.50 , O.D. [ mm ] : 12.10 , T. [ mm ] : 0.30
Kategori: Brickor för startmotors gaffel Replacement for:
O.D. [ mm ] : 21.40 , T. [ mm ] : 0.60
Kategori: Brickor för startmotors gaffel Replacement for:
T. [ mm ] : 1.00
Kategori: Brickor för startmotors gaffel Replacement for:
I.D. [ mm ] : 8.20, O.D. [ mm ] : 14.00, T. [ mm ] : 1.00
Kategori: Brickor för startmotors gaffel Replacement for:
I.D. [ mm ] : 23.00, O.D. [ mm ] : 29.00, T. [ mm ] : 1.30